Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Quyết định số 294/QĐ-BTTTT ngày 23/2/2010

17/05/2010 09:24 SA Xem cỡ chữ

Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010

Tải về tại đây

Lượt truy cập: 2179

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)