Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 01/06/2023

TIN TỨC

Chính thức áp dụng sản xuất đại trà 3 giống ngô biến đổi gen

23/03/2015 09:51 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Quyết định công nhận 3 giống ngô biến đổi gen cho phép cây ngô chuyển gen chính thức được thương mại hóa đưa vào sản xuất đại trà tại Việt Nam.


Cụ thể, 3 giống ngô biến đổi gen là giống NK66 Bt, NK66 GT và Nk66 Bt/GT sẽ chính thức được áp dụng cho các vùng trồng ngô trên cả nước.

Trong số đó, giống NK66 Bt được áp dụng trồng ở các vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân; giống NK66 GT cho vùng trồng ngô sử dụng thuốc trừ cỏ ở giai đoạn ngô 3-4 lá; giống NK66 Bt/GT cho vùng trồng ngô có áp lực cao về sâu đục thân và sử dụng thuốc trừ cỏ ở giai đoạn ngô 3-4 lá.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 3 giống ngô biến đổi gen NK66 Bt, NK66 GT và NK66 Bt/GT đều được tạo ra từ giống nền là giống ngô lai NK66.
 
Về năng suất, chất lượng, giống NK66 Bt cho năng suất trung bình 9,24 tấn/ha, vượt trội so với giống nền (8,06 tấn/ha) là 18,6%. Giống ngô biến đổi gen NK66 GT cho năng suất trung bình 8,43 tấn/ha, tương đương so với giống nền (8,42 tấn/ha). Giống ngô biến đổi gen NK66 Bt/GT cho năng suất trung bình 9,24 tấn/ha, vượt trội so với giống nền (7,76 tấn/ha) từ 12,4 – 37,5%.
 
Chất lượng hạt thương phẩm của giống ngô NK66 Bt, NK66 Bt/GT cũng tốt hơn so với giống nền do hạt không bị hại bởi sâu đục thân và nấm bệnh.
 
Về hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi tường, việc sử dụng giống ngô biến đổi gen NK66 Bt, NK66 GT, NK66 Bt/GT cho hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt so với giống nền (giống NK66 Bt cao hơn giống nền NK66 là 30,1%; Nk66 GT cao hơn giống nền là 7,8%; Nk66 Gt/BT cao hơn giống nền là 35,3%).

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

Lượt truy cập: 1249

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)