Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/06/2023

TIN TỨC

Không cho phép sử dụng các lô giống cây lâm nghiệp không rõ nguồn gốc

24/03/2014 10:24 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Hiện nay, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp còn nhiều bất cập, một số địa phương chưa kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng giống.

Bộ NN-PTNT vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.

Theo đó, hiện nay, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp còn nhiều bất cập, một số địa phương chưa kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng giống; hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp ở các cấp địa phương chưa chặt chẽ và thiếu thống nhất; quản lý chất lượng giống mới thực hiện được ở các đơn vị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tỷ lệ các giống năng suất thấp, không rõ nguồn gốc đưa vào trồng rừng còn cao, nhiều cơ sở sản xuất giống không đủ điều kiện theo quy định ...

Chính vì thế, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: Khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp ở các cấp địa phương;

Quản lý nghiêm ngặt nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm, cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con tới khâu lưu thông đến chân lô trồng rừng;

Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã, kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, trong đó đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc các lô vật liệu giống đưa vào sản xuất; kiên quyết không cho phép sử dụng các lô giống không rõ nguồn gốc;

Xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp;

Tăng cường tái kiểm tra đối với những cơ sở loại C, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở không đủ điều kiện;

Công bố danh sách và cập nhật thông tin các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn vào trang web Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng biết lựa chọn sử dụng giống tốt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về danh mục các loại giống mới, lợi ích của việc sử dụng giống mới, giống có chất lượng để nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng;

Khuyến khích sử dụng cây giống vô tính, chất lượng cao (mô, hom) và áp dụng biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh (làm đất, bón phân, chăm sóc) trong trồng rừng sản xuất;

Làm tốt công tác nhân giống, chăm sóc, bảo vệ cây giống để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng cây giống đáp ứng mùa vụ và kế hoạch trồng rừng; nâng cao tỷ lệ thành rừng, năng suất và chất lượng rừng trồng.

Nguồn: nongnghiep.vn

Lượt truy cập: 982

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)