Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/12/2023

TIN TỨC

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

30/10/2013 10:24 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An.

Đây là một nhiệm vụ đa mục tiêu, vừa nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định đời sống người dân nông thôn.

Nghệ An phấn đấu từ nay đến năm 2015 đào tạo nghề cho 41.000 lao động nông thôn, trong đó nghề phi nông nghiệp 22.140 lao động, nghề nông nghiệp 18.860 lao động, qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70 - 75%.

Sau 3 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2011- 2013), tỉnh Nghệ An đã tổ chức tuyển sinh, dạy nghề và cấp chứng chỉ cho 59.500 lao động và hơn 10.000 cán bộ công chức cấp xã. Số lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề gần 14.780 người, đạt 71,6%. Năng lực đào tạo và quy mô đào tạo nghề cũng có sự tiến bộ vượt bậc, chất lượng đào tạo nghề từng bước được cải thiện, ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo ngày càng đa dạng và phong phú. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề không ngừng củng cố, tăng cường, phần nào đáp ứng yêu cầu quản lý và giảng dạy.

Nhờ đó, người lao động sau khi học nghề đã biết vận dụng các kiến thức, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững

Theo http://www.cand.com.vn/

Lượt truy cập: 1118

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)