Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

TIN TỨC

Vĩnh Phúc: Khảo sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm

03/06/2013 10:45 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Sáng 31/5/2013, tại UBND thị xã Phúc Yên, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2009 – 2013. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2009 -2013, UBND thị xã Phúc Yên đã chỉ đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng Trung tâm dạy nghề thị xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo nghề và hỗ trợ đối tượng học nghề theo quy định; đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân, góp phần tạo thuận lợi trong sản xuất, phát triển kinh tế và chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Thị xã đã quan tâm công tác tư vấn, hướng nghiệp phân luồng cho học sinh, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động tại địa phương; tăng cường phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền, tư vấn, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận với việc làm phù hợp. Sau 4 năm, đã có 11.768 lao động được tạo việc làm mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị làm rõ một số nội dung: Số lượng cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn và công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; chương trình, giáo trình đào tạo nghề và bồi dưỡng kiến thức cho nông dân; hiệu quả các ngành nghề đào tạo; giải pháp, chính sách cụ thể của thị xã trong việc tạo việc làm. Một số đại biểu đề nghị, báo cáo cần bổ sung thêm số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn; nêu rõ cơ chế hoạt động ủy thác giữa ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức; đánh giá về thị trường lao động trên địa bàn thị xã và hiệu quả nguồn vốn vay; cơ chế đối với đối tượng bị thu hồi đất; tổng hợp về năng suất, thu nhập và các chính sách đối với người lao động.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Huy đề nghị UBND thị xã Phúc Yên có thêm nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động; gắn quy hoạch nghề với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch đô thị. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ giữa người lao động, người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề và cơ quan quản lý nhà nước; chú trọng công tác dự báo về nhu cầu việc làm, nhu cầu lao động xây dựng và xây dựng cơ sở dữ liệu chung về lao động; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 37 HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015.

Theo Quang Vinh - Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

Lượt truy cập: 1271

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)