Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/03/2023

TIN TỨC

An Giang: Sơ kết 03 năm (2010 – 2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

08/04/2013 09:43 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Sáng ngày 4/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2010 – 2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp chủ trì.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 3 năm (2010 – 2012) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ba năm qua, công tác đào tạo nghề đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt về mọi mặt; công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, thí điểm mô hình giảng dạy, phát triển đổi mới giáo trình được thực hiện có hiệu quả; hệ thống cơ sở đào tạo nghề được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề được tăng cường; trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy nghề của đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng cao... Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, cơ sở dạy nghề báo cáo, số người có việc làm 28.370 người, đạt tỷ lệ 73,31%. Bên cạnh đó, đã đào tạo nghề công tác lao động - xã hội, bồi dưỡng các kỹ năng hành chính, kỹ năng làm việc, kỹ năng tin học và kiến thức quản lý Nhà nước cho hơn 1.600 cán bộ, công chức xã. Sau đào tạo, đối với nhóm nghề nông nghiệp, phần lớn lao động nông thôn đã áp dụng những kiến thức, kỹ năng và phương pháp mới vào sản xuất, góp phần tự tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập; đối với nhóm nghề phi nông nghiệp, có trên 80% lao động đã tìm được việc làm…

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp đã chỉ đạo trong thời gian tới, các ngành, các cấp, đơn vị, cơ sở đào tạo nghề tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát việc đầu tư cơ sở vật chất cho dạy nghề, đào tạo nghề phải gắn với quy hoạch của từng địa phương, chú trọng chất lượng đào tạo, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động sau học nghề. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đào tạo nghề nhằm đảm bảo được chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa.

Theo Cổng TTĐT An Giang

Lượt truy cập: 1156

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)