Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/06/2023

TIN TỨC

Khánh Hòa đào tạo nghề cho 45.200 lao động nông thôn sau 3 năm triển khai Đề án 1956

27/03/2013 09:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Qua 3 năm triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đào tạo nghề cho khoảng 45.200 lao động nông thôn. Cụ thể, số lao động nông thôn được hỗ trợ theo chính sách là hơn 10.000 người. Tính đến cuối năm 2012, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 40,1%; tỷ lệ có việc làm sau khi đào tạo đạt trên 75%.


Theo kế hoạch, năm 2013, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề cho 5.000 lao động nông thôn với tổng kinh phí 8,2 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức dạy nghề nông nghiệp cho 1.000 người; phi nông nghiệp hơn 1.500 người; thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá cho 770 người; đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho gần 587 cán bộ công chức cấp xã… Từ đó, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 42,5%.
 
Để đạt được mục tiêu này, các trường dạy nghề cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ giảng viên dạy nghề; quan tâm hỗ trợ tìm việc làm cho học sinh sau khi được đào tạo nghề. Cán bộ công chức các cấp cũng cần thực hiện đúng chuẩn các chỉ tiêu, chế độ chính sách của Đề án. Đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách của Chính phủ, của tỉnh đến người dân, đặc biệt là người dân ở cấp xã… cần được tăng cường
 

Cát Tường

Lượt truy cập: 1207

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)