Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/05/2023

TIN TỨC

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị làm tốt công tác dạy nghề cho nông dân

26/03/2013 15:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức được 55 lớp học nghề và cấp chứng chỉ cho 1.457/1.667 học viên, đạt tỷ lệ 87,4%; tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 1.500 tuyên truyền viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp.

Trung tâm đã chủ động phối hợp với các cấp hội tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề, nhu cầu lao động việc làm để tư vấn học nghề gắn với việc làm và tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 1.500 tuyên truyền viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm, tài liệu, bản tin nông dân, trang website của hội; thông qua các đợt tập huấn, sinh hoạt, các hội nghị, hội thảo, nhằm nâng cao nhận thức về dạy nghề và học nghề cho hội viên, nông dân. Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm DN &HTND tỉnh đã tổ chức được 55 lớp học nghề và cấp chứng chỉ cho 1.457/1.667 học viên, đạt tỷ lệ 87,4%. Riêng năm 2012, Trung tâm tổ chức 20 lớp, trong đó có 3 lớp phi nông nghiệp về kỹ thuật xây dựng. Số học viên đào tạo được cấp chứng chỉ 566/640 học viên, đạt tỷ lệ 88,4% trong đó có 168 học viên là người dân tộc thiểu số.

Đồng thời với công tác dạy nghề, Trung tâm làm tốt công tác hỗ trợ nông dân. Tổ chức quản lý, điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đi vào hoạt động có hiệu quả và đúng theo quy định của Điều lệ. Đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân có 10,512 tỷ đồng. Trung tâm cũng đã thực hiện tốt chương trình phối hợp để giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay qua Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, đến nay tổng số dư nợ trên 180,638 tỷ đồng, có 261 tổ với 7.750 thành viên được vay vốn. Nguồn tín chấp qua Ngân hàng Chính sách -xã hội tổng dư nợ trên 509,105 tỷ đồng gồm 851 tổ tiết kiệm vay vốn với 26.069 thành viên.
Để gắn giải quyết việc làm sau học nghề, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành hội tạo mọi điều kiện hướng dẫn hội viên tham gia học nghề, tiếp cận với các nguồn vốn trên để đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất thông qua các chi hội nghề, tổ hợp tác. Từ năm 2010 đến nay, có 348 học viên vay 5.230 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Riêng năm 2012 có 135 học viên được vay vốn với số tiền lên đến 4.030 triệu đồng gắn với xây dựng nhiều mô hình hợp tác sản xuất sau khi học nghề.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ nông dân, Trung tâm đã tham gia các sàn giao dịch, xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm, tư vấn giải quyết việc làm để tuyển dụng lao động, cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm. Trung tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và Trung ương Hội, trong năm đã tổ chức 3 lớp tập huấn về Luật Hợp tác xã, Nghị định 151 NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của tổ hợp tác; Nghị định số 41 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; 5 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường; 3 lớp tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho trên 800 cán bộ hội viên ở cơ sở; 3 lớp tập huấn về tuyên truyền học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn...
 

Cát Tường

Lượt truy cập: 1660

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)