Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 28/05/2023

TIN TỨC

Trường Cao đẳng Thủy sản Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

26/03/2013 13:27 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Tháng 3/2013, tại Đà Nẵng Trường Cao đẳng Thủy sản Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm  Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng mở lớp dạy nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại thôn Trường Định xã Hòa Liên trong 3 tháng với 30 học viên tham gia.

Lớp học nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương, huy động và phát huy nội lực tại chỗ.  Chương trình học và thực hành gồm 06 nội dung kỹ thuật nuôi tôm chân trắng là xây dựng ao nuôi, chuẩn bị ao nuôi, chọn và thả giống, chăm sóc và quản lý, phòng trị bệnh, thu hoạch và bảo quản.

 Để các học viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế ngày 15/3/2013 lớp học tổ chức thực hành chọn và thả giống. Sau khi thả giống Trung tâm tiếp tục chuyển giao kỹ thuật các nội dung còn lại. Dự kiến cuối tháng 6 lớp học sẽ bế giảng.

Lớp đào tạo nghề nuôi tôm thẻ chân trắng xuất phát từ nhu cầu thực tế về nghề nghiệp của bà con, lớp học đã đạt được mục tiêu 3 đúng “ Đầu tư đúng chỗ, đúng đối tượng và đúng nội dung” nên hiệu quả mang lại không nhỏ đó là giúp nông dân nắm vững kỹ thuật, tăng thêm thu nhập, đặc biệt khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn tài nguyên ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa đất nước, hiện đại hóa nông nghiệp vì sự phát triển tiến lên làm giàu của nông dân góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 

Việt Thắng

Lượt truy cập: 1276

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)