Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 31/05/2023

TIN TỨC

Lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn để tạo việc làm còn thấp

26/03/2013 10:44 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Sau hai năm triển khai Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, toàn thành phố Hà Nội đã có hàng chục ngàn lao động được đào tạo, có việc làm, nâng cao thu nhập. Mặc dù vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 1956, toàn thành phố Hà Nội đã dạy nghề cho 11.849 lao động nông thôn. Sau khóa học, 67% lao động được làm đúng với nghề được đào tạo, 1.056 hộ gia đình có người tham gia học nghề thoát nghèo và 211 hộ gia đình vươn lên trở thành hộ khá. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 70%. Ở một số nghề, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt gần 100% như may công nghiệp, điêu khắc, mây tre giang đan.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 1956 Hà Nội, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn còn không ít hạn chế. Một số huyện chưa bố trí cán bộ chuyên trách về quản lý đào tạo nghề tại Phòng LĐTB&XH huyện. Đầu năm 2012, có 14/18 huyện chưa bố trí cán bộ chuyên trách lĩnh vực này, chiếm 77,8%. Các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức, Phúc Thọ vẫn chưa thành lập được trung tâm dạy nghề.

Điều đáng nói, một số địa phương còn lúng túng trong việc xác định ngành nghề đào tạo. Bên cạnh đó, số lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn để tạo việc làm còn thấp, chỉ chiếm khoảng 4,9%.

Một vấn đề đáng quan tâm khác, hầu hết các trung tâm dạy nghề công lập chưa đủ giáo viên, chất lượng giảng dạy còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do thù lao cho giáo viên giảng dạy thấp nên chưa "hút" được giảng viên giỏi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong khi đó, ở một số quận, huyện vẫn còn tình trạng lao động thụ động đến với đào tạo nghề và không xác định mục tiêu sau đào tạo, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Theo kết quả thống kê của Sở LĐTB&XH Hà Nội, toàn thành phố có 131 ngàn người có nhu cầu học nghề. Ngoài ra, kết quả điều tra nhu cầu bổ sung lao động qua đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2015 của 8.320 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, hộ gia đình sử dụng từ 10 lao động trở lên khoảng 311 ngàn lao động. Kế hoạch trong năm 2012, toàn thành phố hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 30.500 lao động, trong đó tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 80%.

Để đạt được mục tiêu trên và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các quận, huyện, thị xã trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn cần lựa chọn mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn một cách phù hợp. Đặc biệt, kết hợp tốt giữa dạy nghề với giải quyết việc làm. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới.
 

Vũ Nhung

Lượt truy cập: 1408

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)