Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 03/10/2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề xử lý nước thải công nghiệp

04/09/2014 09:48 SA Xem cỡ chữ

 

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 3/3/2013 quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung câp nghề, trĩnh độ cao đăng nghe cho các nghê: Kỹ thuật điêu khăc gô; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuât gồm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuât ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thúy; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su.

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (trình độ cao đẳng nghề)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP (trình độ trung cấp nghề)

Lượt truy cập: 2105

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)