Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/09/2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

03/09/2014 16:02 CH Xem cỡ chữ

 

Căn cứ Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 về việc Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tău thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.

- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ỐNG CÔNG NGHỆ (Hệ cao đẳng nghề)

- DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ỐNG CÔNG NGHỆ (Hệ Trung cấp nghề)

Lượt truy cập: 1880

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)