Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/09/2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề thương mại điện tử

03/09/2014 10:55 SA Xem cỡ chữ

 

Căn cứ Thông tư số 18 /2012/TT-BLĐTBXH ngày 8  tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc.

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Trinh độ Cao đẳng nghề)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Trinh độ Trung cấp nghề)

Lượt truy cập: 2509

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)