Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 25/02/2021

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng trình độ Cao đẳng nghề

29/08/2014 10:45 SA Xem cỡ chữ

(Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT
NỘI DUNG
1
Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Điện dân dụng
2
Phần thuyết minh
 
Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề
3
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật
4
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện
5
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật
6
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật
7
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ điện
8
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc) Kỹ thuật an toàn điện
9
Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất và quản lý xí nghiệp
10
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Đo lường điện và không điện
11
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử cơ bản
12
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Khí cụ điện hạ thế
13
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Kỹ thuật cảm biến
14
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Phần mềm vẽ mạch và mô phỏng mạch điện – Orcad
15
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Kỹ thuật xung
16
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Kỹ thuật số
17
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Mạch điện chiếu sáng cơ bản
18
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
19
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết bị nhiệt gia dụng
20
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Máy biến áp
21
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
22
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện xoay chiều KĐB một pha
23
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ điện vạn năng
24
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết bị lạnh gia dụng
25
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Máy phát điện xoay chiều đồng bộ một pha
26
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết kế mạng điện dân dụng
27
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Thiết bị tự động điều khiển dân dụng
28
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Nguội cơ bản
29
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Hàn điện cơ bản
30
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (bắt buộc): Động cơ xăng
 4 kỳ
31
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Ống luồn dây dẫn điện
32
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống điện cho một căn hộ đường ống ngầm tráng PVC
33
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
34
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Dây không bảo vệ và hệ thống chống sét cho căn hộ
35
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc
36
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Thiết bị tự động báo động an toàn
37
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống thông tin liên lạc hình ảnh nội bộ
38
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): PLC
 
Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng, trình độ cao đẳng nghề.
39
Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện dân dụng cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề (bảng 37)
40
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Ống luồn dây dẫn điện
41
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống điện cho một căn hộ đường ống ngầm tráng PVC
42
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ
43
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Dây không bảo vệ và hệ thống chống sét cho căn hộ
44
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Thiết bị tự động báo động an toàn
45
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): Hệ thống thông tin liên lạc hình ảnh nội bộ
46
Danh mục thiết bị tối thiểu mô-đun (tự chọn): PLC

 Download tại đây

Lượt truy cập: 919

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)