Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 30/03/2023

TIN TỨC

(Phú Yên) Phấn đấu 80% lao động có việc làm sau đào tạo nghề

13/07/2016 11:01 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phấn đấu tổ chức dạy nghề cho 12.500 lao động nông thôn, trong đó người học nghề nông nghiệp 3.750 người (tỷ lệ 30%); người học nghề phi nông nghiệp 8.750 người (tỷ lệ 70%); tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 80%.


Ảnh minh họa
 
Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho khoảng 2.500 lượt cán bộ, công chức cấp xã.
 
Việc hoàn thiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng của Đề án. Theo đó, Đề án thực hiện chính sách đối với người học nghề như sau: mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng theo qui định (theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Lao động là người khuyết tật: mức tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học. Lao động là người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo qui định của Thủ tướng Chính phủ: mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học. Lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân: mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học. Lao động là người thuộc hộ cận nghèo: mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học. Người học nghề là phụ nữ, lao động nông thôn khác: mức tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học. Mức hỗ trợ cụ thể từng nghề và thời gian học nghề thực tế do UBND Tỉnh quy định.
 
Riêng ngư dân học các nghề: vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và thực hiện theo qui định của Chính phủ.
 
Về chính sách tín dụng, lao động nông thôn học nghề được vay để học theo quy định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Lao động nông thôn làm việc ổn định ở nông thôn sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay để học nghề. Lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm.
 
Đề án cũng nêu rõ, mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án này. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm phù hợp theo chính sách của Đề án này nhưng tối đa không quá 03 lần.
 
Ngoài ra, người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ tiền ăn với mức 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên. Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, buôn thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo qui định của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ tiền đi lại là 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5km trở lên.

Nguồn: phuyen.gov.vn

Lượt truy cập: 1422

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)