Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 01/10/2023

TIN TỨC

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản từ ngày 01/7/2016

24/06/2016 09:31 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/7/2016, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên quy mô toàn quốc.

Theo đó, đối tượng và phạm vi điều tra bao gồm: Toàn bộ các hộ dân cư thường trú ở khu vực nông thôn; các hộ công nhân tại các khu nhà ở tập trung trên địa bàn nông thôn; các hộ dân cư thường trú tại khu vực thành thị - có tham gia hoạt động nông nghiệp; toàn bộ các xã; toàn bộ các trang trại; các văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Thời gian thu thập số liệu từ ngày 01-31/7/2016. Từ tháng 8/2016 đến 12/2017 tiến hành phúc tra, nghiệm thu, xử lý sống liệu, hoàn thiện và công bố kết quả.
 
Tổng cục Thống kê đã cập nhật các thông tin và cung cấp các nội dung truyền thông và hướng dẫn cho cuộc tổng điều tra tại địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/itemPreview.aspx?ItemID=14493.

P. Bình

Lượt truy cập: 1950

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)