Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 02/10/2023

TIN TỨC

Xuất dự trữ quốc gia hơn 1.600 tấn hạt giống

13/02/2015 10:10 SA Xem cỡ chữ

Tổng cộng lượng hạt giống xuất cấp là 1.667 tấn, trong đó có 1.400 tấn hạt giống lúa và 267 tấn hạt giống ngô.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị dự trữ xuất không thu tiền hạt giống lúa và ngô dự trữ quốc gia.
 
Cụ thể, CTCP Giống cây trồng Trung ương xuất 790 tấn hạt giống lúa và 190 tấn hạt giống ngô, CTCP Giống cây trồng miền Nam xuất 280 tấn hạt giống lúa và 42 tấn hạt giống ngô, CTCP Giống cây trồng-vật nuôi Thừa Thiên-Huế xuất 330 tấn hạt giống lúa và 35 tấn hạt giống ngô.
 
Bộ NN&PTNT giao Cục Trồng trọt căn cứ vào yêu cầu về chủng loại hạt giống lúa, ngô để chuyển cho các đơn vị dự trữ xuất, cấp cho các tỉnh bao gồm: tỉnh Lạng Sơn (200 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô), Quảng Trị (100 tấn hạt giống lúa và 70 tấn hạt giống ngô), Phú Yên (600 tấn hạt giống lúa và 55 tấn hạt giống ngô), Khánh Hòa (300 tấn hạt giống lúa và 12 tấn hạt giống ngô), Ninh Thuận (200 tấn hạt giống lúa và 30 tấn hạt giống ngô).
 
Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Công ty Giống rau quả Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 13,7 tấn hạt giống rau dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn 3 tấn, Quảng Trị 8 tấn, Phú Yên 1,5 tấn và Khánh Hòa 1,2 tấn.
 
Mặt khác, Bộ yêu cầu các đơn vị dự trữ phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hạt giống và tổ chức đóng gói nhỏ, vận chuyển, giao hạt giống tại trung tâm huyện, thị xã của các địa phương trên.
 
Đơn vị tiếp nhận hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia ở các địa phương cũng phải được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền.
 
Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng số hạt giống cây trồng đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

Lượt truy cập: 1215

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)