Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 16/09/2021

Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: mấu chốt là khâu phân bổ kinh phí đào tạo

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: mấu chốt là khâu phân bổ kinh phí đào tạo

(27/03/2013)
Qua 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên toàn quốc, kết quả đạt được rất đáng khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc cần khắc phục. Một trong những vướng mắc được nhiều địa phương nhắc đến là khâu phân bổ kinh phí đào tạo. Thực tế triển khai Đề án năm 2012 thể hiện rất rõ nhận định này. 
Ninh Bình tổ chức 1.289 lớp dạy nghề sau 3 năm triển khai Đề án 1956

Ninh Bình tổ chức 1.289 lớp dạy nghề sau 3 năm triển khai Đề án 1956

(27/03/2013)

Từ năm 2010, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2013 Đà Nẵng đầu tư 5,6 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Năm 2013 Đà Nẵng đầu tư 5,6 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(27/03/2013)
Trong 3 năm 2010 – 2012, Đà Nẵng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 3300 lao động nông thôn, với số tiền là 4,1 tỷ đồng, gồm 15 ngành nghề. Trong đó, có 4 nghề nông nghiệp và 11 nghề phi nông nghiệp. Ngành nghề đào tạo được phân theo 3 nhóm ngành nghề: nông nghiệp (kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa cây cảnh, nuôi cá diêu hồng,..); làng nghề (điêu khắc đá mỹ nghệ);  công nghiệp và dịch vụ (điện tử, cơ khí, hàn, may công nghiệp, nấu ăn, lễ tân, nghiệp vụ bàn – buồng – bar…).
Khánh Hòa đào tạo nghề cho 45.200 lao động nông thôn sau 3 năm triển khai Đề án 1956

Khánh Hòa đào tạo nghề cho 45.200 lao động nông thôn sau 3 năm triển khai Đề án 1956

(27/03/2013)
Qua 3 năm triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đào tạo nghề cho khoảng 45.200 lao động nông thôn. Cụ thể, số lao động nông thôn được hỗ trợ theo chính sách là hơn 10.000 người. Tính đến cuối năm 2012, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 40,1%; tỷ lệ có việc làm sau khi đào tạo đạt trên 75%.
Mô hình thí điểm đào tạo nghề lao động nông thôn vùng chuyên canh phát huy hiệu quả, tăng năng suất và thu nhập cho người dân

Mô hình thí điểm đào tạo nghề lao động nông thôn vùng chuyên canh phát huy hiệu quả, tăng năng suất và thu nhập cho người dân

(27/03/2013)
Sáng  6/3/2013, tại Hà Nội, Viện Khoa học Dạy nghề (Tổng cục dạy nghề) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình thí điểm đào tạo nghề lao động nông thôn vùng chuyên canh theo đề án 1956. Mục tiêu của hội nghị nhằm thảo luận về kinh nghiệm hay của một số mô hình điển hình, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo mô hình thí điểm. Đây cũng là cơ sở để hoàn thiện báo cáo Chính phủ trong hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 1956 vào cuối tháng 3