Văn bản QPPL : 39/2012/NĐ-CP


Số hiệu 39/2012/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 27/04/2012
Ngày có hiệu lực 20/06/2012 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Download
39_2012_ND-CP.doc    
39_2012_ND-CP.odt    
39_2012_ND-CP.zip    
39ND.pdf    
THƯ ĐIỆN TỬ