Văn bản QPPL : 67/2006/QH11


Số hiệu 67/2006/QH11
Trích yếu nội dung Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 12/07/2006
Ngày có hiệu lực 01/01/2007 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực CNTT, điện tử
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt  
Download
20734118.doc    
THƯ ĐIỆN TỬ