Văn bản QPPL : 22/2008/QH12


Số hiệu 22/2008/QH12
Trích yếu nội dung Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 20/2008/L-CTN ngày 28/11/2008
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 28/11/2008
Ngày có hiệu lực 01/01/2010 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký duyệt Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước
Download
22-2008-QH12.doc    
22-2008-QH12.odt    
22-2008-QH12.pdf    
22-2008-QH12.zip    
THƯ ĐIỆN TỬ