Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/03/2019

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ

Bàn giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ

(26/01/2018)

Chiều ngày 26/1/2018, tại trụ sở Bộ TT&TT, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ tổ chức lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) từ Vụ Pháp chế về Văn phòng Bộ. Tới dự và chủ trì lễ bàn giao có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT tổng kết năm 2017

Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ TT&TT tổng kết năm 2017

(28/12/2017)

Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính năm 2017

Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính năm 2017

(29/11/2017)

Sáng ngày 29/11, tại Lào Cai, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.