MIC > Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động của Bộ

 Phát biểu khai mạc: Hội nghị tổng kết công tác năm 2003 và triển khai kế hoạch năm 2004 của đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông  

( 02/01/2004 12:34 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) - Hà Nội ngày 2 tháng 1 năm 2004 


 
 
Kính thưa: Đồng chí Phan Văn Khải, Uỷ viên BCT BCH TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ! Thưa các vị khách quí! Thưa toàn thể Hội nghị! Thay mặt Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông (BCVT) tôi nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, các vị khách quý, các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2003 và triển khai kế hoạch năm 2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông. Thưa các đồng chí! Năm 2003 vừa qua là năm đất nước ta gặt hái nhiều thắng lợi với sự tăng trưởng cao của kinh tế - xã hội và nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm. Bộ BCVT mới được thành lập hơn một năm, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cả Bưu chính, Viễn thông, Internet, Điện tử, Công nghệ thông tin, Truyền dẫn phát sóng và hạ tầng cơ sở viễn thông. Với tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo và kế thừa truyền thống của Tổng cục Bưu điện trước đây, cán bộ, công chức, công nhân viên Bộ BCVT đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra cho năm 2003: - Tổ chức bộ máy được nhanh chóng ổn định. Đội ngũ cán bộ, công chức hầu hết vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, vừa có ý thức vươn lên tiếp cận những cái mới, đương đầu những vấn đề quản lý phức tạp do sự phát triển nhanh của công nghệ, xu hướng hội tụ của các dịch vụ, cũng như trong môi trường hội nhập và cạnh tranh còn rất mới mẻ. - Nhờ chuẩn bị từ những năm trước, chọn thời điểm thích hợp từ 28/4/2003 chúng ta đã quyết định việc chuyển hoàn toàn từ độc quyền công ty sang cạnh tranh kinh doanh toàn diện các dịch vụ viễn thông và Internet. Đây cũng là bước chuẩn bị chủ động thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ và tham gia WTO; - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, từ 1/4/2003, 12 loại cước dịch vụ viễn thông được giảm xuống dưới mức bình quân của khu vực Asean+3, tạo điều kiện cho lớp người dùng có thu nhập tương đối thấp được sử dụng các dịch vụ viễn thông và Internet và góp phần làm cho môi trường đầu tư, thu hút vốn nước ngoài vào Việt Nam được tốt hơn. Mặt khác cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ta hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; - CNTT đã được quản lý tập trung thông qua các quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT do một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban và dưới sự quản lý nhà nước thống nhất của Bộ BCVT. Chúng ta đang tiến đến các Bản dự thảo cuối cùng của Chiến lược CNTT và Truyền thông đến 2010 và định hướng đến 2020 với nhiều đề án mang tính quyết tâm chiến lược và những giải pháp bứt phá. Nhiều Hội nghị quốc tế và quốc gia quan trọng về CNTT đã được tổ chức thành công; Việc hoàn thành đưa Internet đến hầu hết các trường học từ Trung học Phổ thông trở lên vào ngày 26/12/2003 và sự chỉ đạo thông suốt, đáp ứng nhu cầu truyền thông hiện đại với quy mô rộng lớn của SEA Games 22 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (5-13/12/2003). Những kết quả mới mẻ của công nghiệp CNTT, những giải thưởng quốc gia và quốc tế về phần mềm cũng là những sự kiện nổi bật trong năm. Trong lĩnh vực Bưu chính, một mặt Bộ chỉ đạo tách với Viễn thông, thực hiện sự cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển phát, mặt khác làm mạnh hơn ứng dụng CNTT và tự động hoá vào khai thác, cùng với việc nghiên cứu truyền hình số mặt đất và truyền các tín hiệu phát thanh truyền hình qua mạng viễn thông và Internet của công ty VTC đang thể hiện mạng lưới viễn thông hiện đại hiện có hoàn toàn đáp ứng sự hội tụ của các loại dịch vụ Bưu chính, Viễn thông, Phát thanh truyền hình và tạo ra một hiệu quả lớn về thông tin đối ngoại của nước ta. - Các lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu khoa học công nghệ, Kế hoạch tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Thông tin xuất bản, Thanh tra, Nội chính, … đã lấy trọng tâm công việc của mình là xây dựng một môi trường cạnh tranh lành mạnh và xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông đáp ứng việc cập nhật công nghệ mới và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển CNTT và TT. - Ngoài việc làm tốt vai trò đại diện cho Việt Nam ở 2 tổ chức quốc tế lớn ITU và UPU, công tác Hợp tác quốc tế của Bộ có bước tiến bộ về chất. Điều này thể hiện rõ qua việc tham gia các cuộc đàm phán, chỉ đạo công tác đối ngoại, đóng góp sáng kiến và bảo vệ quyền lợi của Việt Nam tại các Hội nghị Vô tuyến thế giới (WRC 2003) và Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về xã hội thông tin (WSIS 2003) v.v.. Nhờ đó uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực BCVT và CNTT tiếp tục được tăng cường, đưa Ngành từng bước hội nhập với quốc tế. Thưa các đồng chí! Đánh giá kết quả công tác trong năm 2003 và chương trình công tác năm 2004 cụ thể của Bộ sẽ được đồng chí Thứ trưởng Trần Ngọc Bình thay mặt lãnh đạo Bộ trình bầy với Hội nghị. Sau phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty BCVT Việt Nam và một số giám đốc các doanh nghiệp mới, chúng ta sẽ được nghe ý kiến chỉ đạo Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Trên cơ sở chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các doanh nghiệp và các đại biểu tại Hội nghị, Bộ BCVT sẽ chi tiết hoá chương trình hành động của Bộ cũng như các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2004, tiếp tục thực hiện thành công Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị, đưa tốc độ tăng trưởng của toàn Ngành lên quãng 14-16% giai đoạn 2004-2005 nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005. Hội nghị sẽ tiến hành trao đổi: - Những bài học được, chưa được và từ đó rút ra những kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho việc hoàn thành tốt công tác năm 2004 của Bộ với các trọng tâm, trọng điểm đã được nêu ra trong báo cáo tổng kết. - Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chú trọng phát triển nguồn nhân lực CNTT theo chiều sâu; tạo bước phát triển đột phá về Internet băng rộng, tăng tốc, hiện đại hoá và tối ưu hoá mạng thông tin di động, đẩy mạnh quá trình tin học hoá mọi lĩnh vực quản lý, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. - Các cơ chế, hướng dẫn tạo điều kiện cho việc hình thành đội ngũ doanh nhân CNTT, phát triển các doanh nghiệp phần mềm quy mô có thể nhỏ nhưng chất lượng sản phẩm phải cao và tạo các thiết chế đảm bảo cho sự hợp tác tốt hơn giữa các doanh nghiệp trong việc mở rộng và sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cho Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng phát triển bền vững và từng bước tham gia vào thị trường thế giới. - Chúng ta cũng cần sơ bộ đánh giá tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực BCVT và CNTT vừa qua nhằm điều chỉnh, đưa ra những chính sách kịp thời và phù hợp, tăng cường tuân thủ pháp luật, kỷ cương kỷ luật và sự hợp tác nhằm hình thành văn minh kinh doanh trong một ngành mà một trong những mục tiêu của nó là tạo ra một văn minh xã hội… điều này rất phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn. Với tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống Trung thành - Dũng cảm - Tận Tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình của Ngành, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác năm 2003 và triển khai kế hoạch năm 2004. Nhân dịp xuân mới, kính chúc Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, chúc các vị khách quí, các vị đại biểu và gia đình Mạnh khoẻ - Hạnh phúc và Thành đạt. Chúc Hội nghị thành công. Xin cám ơn.  
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ