MIC > Tin tức - Sự kiện > Tin địa phương

 Yên Bái: Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở 

( 28/11/2011 9:27 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/11/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy chế gồm 6 chương, 18 điều quy định về mô hình và cơ chế hoạt động của đài truyền thanh cơ sở (hay còn gọi là đài truyền thanh xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.  


 
 

Theo đó, đài truyền thanh cơ sở do Uỷ ban nhân cấp xã trực tiếp quản lý, thực hiện chức năng là công cụ tuyên truyền và là phương tiện điều hành của cấp uỷ, chính quyền cấp xã. Đài Truyền thanh cơ sở chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp xã, sự quản lý nhà nước của phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện.

Quy chế xác định rõ 8 nhiệm vụ và quyền hạn của Đài truyền thanh cơ sở, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: Sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh; Tiếp âm, tiếp sóng đài cấp trên phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân; Thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền cấp xã trên hệ thống loa truyền thanh.

Mỗi Đài truyền thanh cơ sở sẽ có 01 Ban biên tập với số lượng từ 3 đến 5 người, trong đó: Trưởng ban biên tập là lãnh đạo Uỷ ban nhân nhân cấp xã; phó trưởng ban biên tập là cán bộ phụ trách đài truyền hành cơ sở. Ban biên tập sẽ phải xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất, phát sóng, thời gian tiếp âm, tiếp sóng của đài truyền thanh cơ sở hàng năm cũng như xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức mạng lưới cộng tác viên cho Đài.

Cũng theo Quy chế này, Đài truyền thanh cơ sở có 01 cán bộ phụ trách được xác định là cán bộ không chuyên trách cấp xã và được áp dụng các chế độ, chính sách với mức phụ cấp bằng hệ số 0,8 mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ phụ trách Đài là: Có ý thức kỷ luật tốt; có trách nhiệm với công việc được giao; có kinh nghiệm trong hoạt động thông tin tuyên truyền; nắm chắc quy trình, kỹ thuật quản lý, vận hành máy móc, thiết bị của Đài truyền thanh cơ sở.

Đài truyền thanh cơ sở không được đưa các thông tin tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi truỵ, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Từ nay đến tháng 2 năm 2012, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức lại mô hình hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, ban hành quyết định về nhân sự, cơ cấu tổ chức của Đài truyền thanh cơ sở, đồng thời hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành Quy chế hoạt động của Đài đảm bảo cụ thể, rõ ràng, phù hợp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Sở Thông tin - Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

Quy chế  này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 11 năm 2011.

 
Bích Ngọc 
Sở TT&TT Yên Bái 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ