Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Chủ Nhật 25/01/2015
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 
( 10/07/2009 9:52 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) -  

+ Địa chỉ: số 5 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
+ Điện thoại: 0280. 3655369,          Fax: 0280. 3655336
+ Email:   
sotttt@thainguyen.gov.vn                           sothainguyen@mic.gov.vn

+ website: http://thainguyen.gov.vn/wps/portal/sotttt

+ Giám đốc: Ông Vũ Quốc Thạnh

Điện thoại: 0280. 3655366

Email: thanhvq@thainguyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Lộc

Điện thoại: 0280.3658001

Email: nguyenducloc@thainguyen.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Vũ Văn Bình

Điện thoại: 0280.3658002

Email: binhvv@thainguyen.gov.vn

+ Văn phòng Sở

Điện thoại: 0280. 3655369

Email: thuandk@thainguyen.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Điện thoại: 0280. 3501909

Email: dungvt@thainguyen.gov.vn

+ Phòng quản lý Bưu chính và chuyển phát

Điện thoại: 0280. 2240538

Email:

dungnt@thainguyen.gov.vn

+ Phòng quản lý Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0280. 2210426

Email:

nhanhlh@thainguyen.gov.vn

+ Phòng quản lý Báo chí, xuất bản

Điện thoại: 0280. 3609128

Email: thuhuongbt@thainguyen.gov.vn

+ Phòng quản lý viễn thông và Internet

Điện thoại: 0280. 2240538

Email: dinhtn@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính Điện thoại: 0280. 3501858

+ Trung tâm CNTT&TT

GĐ Đỗ Xuân Tùng

Điện thoại: 0280. 3501260

Email:

tungdx@thainguyen.gov.vn

+ Đầu mối truyền hình trực tuyến

Chánh VP Đoàn Khắc Thuận

Điện thoại: 0280. 3608686

Email: thuandk@thainguyen.gov.vn

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)