MIC > Thông tin địa phương > Thông tin liên hệ

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La 

( 10/07/2009 10:01 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) -  


 
 

+ Địa chỉ: Số 47 - đường Tô Hiệu - TP. Sơn La
+ Điện thoại: 022.3750983         Fax:  022.3750926
+ Email:  sosonla@mic.gov.vn

 Lãnh đạo:
  + Giám đốc Sở: Hà Ngọc Giang
            - Điện thoại CQ: 022.3854267. DĐ: 0917300599 
            - Email:Gianghn@sonla.gov.vn

  + P.Giám đốc Sở:
          - Nguyễn Quốc Trung
            Điện thoại CQ: 022.3750874. DĐ: 0912394747
            Email:Trungnq@sonla.gov.vn
         -  Nguyễn Chiến Thắng
            Điện thoại CQ: 022.3752655. DĐ: 0976157888
            Email:thangnc@gmail.com
         - Ngô Văn Ynh
           Điện thoại CQ: 022.3859979. DĐ: 0976183888
            Email:ngoynhsonla@gmail.com
Văn phòng Sở:
          - Điện thoại: 022.3750983. Fax: 022.3750926
         + Chánh Văn phòng: Phạm Đại Phong
          - Điện thoại CQ: 022.3750983. DĐ: 0946247477
           Email:sothongtin47@gmail.com
Phòng Thanh Tra:
         - Chánh Thanh tra: Nguyễn Hà Thanh
         - Điện thoại CQ: 022.3750925. DĐ: 0912394789
         - Email: Thanhnh@sonla.gov.vn
         - Chánh thanh tra: Nguyễn Tiến Chính
         - Điện thoại CQ: 022.3750925. DĐ: 0988554717
Phòng BC-XB
          - Trưởng phòng: Phạm Xuân Thịnh
          - Điện thoại CQ: 022.3750873. DĐ: 0982964848
          - Email: thinhpxtttt@gmail.com
Phòng Bưu Chính
          - Trưởng Phòng: Trần Hoa Lý
          - Điện thoại CQ: 022.3750924. DĐ: 0912456356
          - Email: hoalybcvtsl@gmail.com
Phòng KH-TC
          - Phụ trách phòng: Lương Thị Huệ
          - Điện thoại CQ: 022.3750923. DĐ: 0919722217
          - Email: huelt@sonla.gov.vn
Phòng Viễn Thông
          - Phụ trách phòng: Nguyễn Văn Chiến
          - Điện thoại CQ: 022.3755576. DĐ: 0986718618
          - Email: Chiennv@sonla.gov.vn
Phòng Công nghệ Thông tin
           - Phụ trách phòng: Cầm Đức Thành
           - Điện thoại CQ: 022.2210468. DĐ: 0916600056
           - Email: thanhcd@sonla.gov.vn
Trung tâm công nghệ TT-TT
           - Giám đốc: Ngô Thị Hồng Hạnh
              Điện thoại CQ: 022.3858728. DĐ: 0912109204
              Email: hanhhtn@sonla.gov.vn
           - P.Giám đốc: Nguyễn Phương
             Điện thoại CQ: 022.3858728. DĐ: 0977479888
             Email: phuongn@sonla.gov.vn
 
Đầu mối liên lạc phối hợp triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến với Bộ Thông tin và Truyền thông.
            - Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tuấn- Văn phòng Sở
            - Điện thoại CQ: 022.3750983. DĐ: 0983485484

- Email: tuandungstttt47@gmail.com

 
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ