MIC > Thông tin địa phương > Thông tin liên hệ

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ 

( 10/07/2009 10:53 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) -  


 
 

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân,  thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
+ Điện thoại:0210.3811486         Fax: 0210.3811485.

+ Email: sophutho@mic.gov.vn
+ Website:
http://www.phutho.gov.vn.

+ Giám đốc: Ông Phan Quang Thao

Điện thoại: 0210. 3818668

Di động: 0913.389.531
Email: thaopq@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Việt

Điện thoại: 0210. 3813809

Di động: 0983.523.666

Email: vietnh@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Kim Quyền

Điện thoại: 0210. 3816656

Di động: 0982.314.459
Email: quyenlk@phutho.gov.vn

+ Phó Giám đốc:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Điện thoại: 0210. 3898686

Di động: 0983.306.898

Email:

+ Văn phòng

Chánh VP Nguyễn Tú

Điện thoại: 0210. 3811486

Điện thoại: 0210.3669555

+ Thanh tra Điện thoại: 0210. 3811483
+ Phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông Điện thoại: 0210. 3811482
+ Phòng Quản lý Công nghệ thông tin Điện thoại: 0210. 3813928
+ Phòng Quản lý Báo chí, Xuất bản Điện thoại: 0210. 3817045

 
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ