Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Chủ Nhật 01/02/2015
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên 
( 10/07/2009 2:20 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) - Cập nhật bổ sung ngày 29/01/2013. 

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
+ Điện thoại: 0321.3867 089               Fax: 0321.3867 090
+ Email: sotttt@hungyen.gov.vn
+ Website: sotttt.hungyen.gov.vn

+ Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hoà  

Điện thoại: 0321.3867 207

Email: nhhoa.stttt.hy@gmail.com

+ Phó Giám đốc:  Bùi Văn Sỹ  

Điện thoại: 0321.3867 117

Email: bvsy.stttt.hy@gmail.com

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tiến

Điện thoại: 0321.3867 089

Email: nmtien.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Bưu chính – Viễn thông

Trưởng phòng: Trần Xuân Thái

Điện thoại: 0321.3867 092

Email: bcvt.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng: Đỗ Đình Quang

Điện thoại: 0321.3867 093

Email: ddquang.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Báo chí – Xuất bản

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0321.3867 091

Email: ntthanh.stttt.hy@gmail.com

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nhữ Văn Cường

Điện thoại: 0321.3867 094

Email: nhuvancuong@hung.gov.vn

Đầu mối truyền hình trực tuyến

Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0321.3867 093

Email: cntt.stttt.hy@gmail.com  

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)