MIC > Thông tin địa phương > Thông tin liên hệ

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên 

( 10/07/2009 2:20 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) - Cập nhật bổ sung ngày 29/01/2013. 


 
 

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
+ Điện thoại: 0321.3867 089               Fax: 0321.3867 090
+ Email: sotttt@hungyen.gov.vn
+ Website: sotttt.hungyen.gov.vn

+ Giám đốc: Nguyễn Hoàng Hoà  

Điện thoại: 0321.3867 207

Email: nhhoa.stttt.hy@gmail.com

+ Phó Giám đốc:  Bùi Văn Sỹ  

Điện thoại: 0321.3867 117

Email: bvsy.stttt.hy@gmail.com

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tiến

Điện thoại: 0321.3867 089

Email: nmtien.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Bưu chính – Viễn thông

Trưởng phòng: Trần Xuân Thái

Điện thoại: 0321.3867 092

Email: bcvt.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng: Đỗ Đình Quang

Điện thoại: 0321.3867 093

Email: ddquang.stttt.hy@gmail.com

+ Phòng Báo chí – Xuất bản

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: 0321.3867 091

Email: ntthanh.stttt.hy@gmail.com

+ Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nhữ Văn Cường

Điện thoại: 0321.3867 094

Email: nhuvancuong@hung.gov.vn

Đầu mối truyền hình trực tuyến

Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0321.3867 093

Email: cntt.stttt.hy@gmail.com  

 
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ