Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Ba 27/01/2015
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương 
( 10/07/2009 3:57 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) -

Cập nhật chỉnh sửa ngày 24/01/2013

 

- Địa chỉ: số 36, đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0650) 3842999; FAX: (0650) 3842300
- Email: sotttt@binhduong.gov.vn

+ Giám đốc: Nguyễn Quang Tuyến
Điện thoại: (0650) 3842302
+ Phó Giám đốc
 
Lai Xuân Thành
Điện thoại: (0650) 3842303
Lê Văn Khánh
Điện thoại: (0650) 3856048
Nguyễn Văn Khanh
Điện thoại: (0650) 3852555
+ Văn phòng
Điện thoại: (0650) 3842999
Chánh Văn phòng: Võ Tấn Thành
Điện thoại: (0650) 36288266
+ Phòng Bưu chính và Viễn thông
Điện thoại: (0650) 3856789
Trưởng phòng: Phan Thanh Nam
Điện thoại: (0650) 3856789
+ Phòng Công nghệ thông tin
Điện thoại: (0650) 3842301
Q.Trưởng phòng: Huỳnh Anh Tuấn
Điện thoại: (0650) 3842301
+ Phòng Báo chí và Xuất bản
Điện thoại: (0650) 6295695
Trưởng phòng: Phạm Thụy Ngọc Hà
Điện thoại: (0650) 3852444
+ Phòng Kế hoạch-Tài chính
Điện thoại: (0650) 6288266
Trưởng phòng: Võ Tấn Thành
Điện thoại: (0650) 6288266
+ Thanh tra sở
Điện thoại: (0650) 3842304
Chánh Thanh tra: Huỳnh Đình Thiện
Điện thoại: (0650) 3852333
+ Đầu mối truyền hình trực tuyến
Điện thoại: (0650) 3852333
+ Trung tâm CNTT và Truyền thông
Điện thoại: (0650) 3897559
+ Trung tâm Thông tin điện tử
Điện thoại: (0650) 3856856

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)