Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Năm 29/01/2015
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định 
( 10/07/2009 3:54 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) -

Cập nhật đến ngày 4/07/2014

 

+ Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
+ Điện thoại:     056.3815519               Fax: 056.3815517
+ Email:  vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn
+ Website: http://stttt.binhdinh.gov.vn

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Chí Cường
Điện thoại: 056.6292001
+ Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Mừng
Điện thoại: 056.3629875
+ Văn phòng
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa
Điện thoại: 056.3815519
+ Phòng QL Bưu chính – Viễn thông
Phó phòng phụ trách: Ông Đinh Hùng Tuấn
Điện thoại: 056.2210514
+ Phòng Quản lý Công nghệ thông tin
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bình
Điện thoại: 056.2210517
+ Phòng QL Báo chí – Xuất bản
Trưởng phòng: Ông Đỗ Nhật Tân
Điện thoại: 056.6292003
+ Phòng Kế hoạch
Trưởng phòng: Ông Trần Quang Triết
Điện thoại: 056.2210513
+ Thanh tra
Chánh Ttra: Ông Nguyễn Minh Thảo
Điện thoại: 056.2210516
+ Đầu mối truyền hình trực tuyến
CV. Phòng QL CNTT. Ông Ngô Duy Trung
Điện thoại: 056.2210517
+ Trung tâm Ứng dụng CNTT-VT
Giám đốc: Ông Trần Ngọc Vinh
Điện thoại: 056.3520 959
+ Trung tâm Hạ tầng thông tin
P.Giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Thanh Trúc
P.Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Quỳnh
Điện thoại: 056.3811626 – 056. 3811 618

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)