Trang chủ Liên hệ Sơ đồ cổngEnglishWCAG Site Diễn đàn  
header
Thứ Ba 23/12/2014
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 
( 10/07/2009 2:43 CH  )        Xem với cỡ chữ  
 
 
 
(Mic.gov.vn) -

Cập nhật chỉnh sửa ngày 24/01/2013

 

+ Địa chỉ: 185 Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
+ Điện thoại: 04. 35123536                          Fax: 04.37366617
+ Email:
stttt@ict-hanoi.gov.vn
+ Website: 
http://ict-hanoi.gov.vn 

+ Giám đốc: Bà Phan Lan Tú
Điện thoại: 35123039
 
+ Phó Giám đốc: Ông Đặng Vũ Tuấn
Điện thoại: 04.37366619
+ Phó Giám đốc: ÔngNguyễn Xuân Quang
Điện thoại: 04.35123036
+ Phó Giám đốc: ÔngDư Văn Chỉnh
Điện thoại: 04.35121166
Email: chinhdv@ict-hanoi.gov.vn
+ Phó giám đốc: ÔngNguyễn Minh Khánh
Điện thoại: 35121919
Email: khanhnm@ict-hanoi.gov.vn
+ Văn phòng sở:
Chánh Văn phòng:  Bà Trần Thị Y Lan
Điện thoại: 04.37367522
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Việt
Điện thoại: 04.35123035
+ Phòng Thanh tra
Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 04.37366690
+ Phòng Bưu chính – Viễn thông
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Sỹ
 Điện thoại: 04.35124666
+ Phòng Báo chí – Xuât bản
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Doanh
 Điện thoại: 04.35123034
+ Phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin
Trưởng phòng: Bà Kim Thị Lan Hương
 Điện thoại: 04.37366621
 + Phòng Công nghiệp công nghệ thông tin
 Trưởng phòng: Ông Đào Ngọc Phong
 Điện thoại: 04.37366691
+ Phòng Truyền thông
Trưởng phòng: Bà Đặng Hồng Vân
 Điện thoại: 04. 35123237
+ Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Giám đốc: Ông Hoa Thanh Hải
 Điện thoại: 04.66808522
+ Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và truyền thông
Phó Giám đốc phụ trách: Ông Vũ Lộc An
 Điện thoại: 04.35122131/418
+ Trung tâm Giao dịch CNTT Hà Nội
Giám đốc: Bà Phạm Thị Mỹ Hoa
 Điện thoại: 04. 35121430/205
+ Trung tâm Công nghệ thông tin
Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Hòa
 Điện thoại: 04. 35123052
+ Ban Quản lý các dự án CNTT và VT
Giám đốc: Ông Vũ Hồng Dương
 Điện thoại: 04.35122825
+ Ban Quản lý dự án phát triển CNTT và Truyền thông
Giám đốc: Ông Vũ Tấn Cương
 Điện thoại: 04.35122127
 + Trung tâm Dữ liệu nhà nước
 Giám đốc: Ông Vũ Tấn Cương
 Điện thoại: 04.35121616
 

 
 
 
Các bài bình luận
 
Họ và Tên:  
Email:  
Tiêu đề:  
Nội dung:  
Mã kiểm tra:    
 
Tin mới
Tin khác
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
  BÁO CHÍ
  XUẤT BẢN
BƯU CHÍNH
  VIỄN THÔNG
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thư điện tử (mic.gov.vn)