Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/08/2019

Thi đua - Khen thưởng

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2015

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2015

(16/07/2015)
Ngày 16/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TT&TT; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong Cụm Thi đua khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.
Những thành tích nổi bật của Cục Tần số Vô tuyến điện trong giai đoạn 2011-2015

Những thành tích nổi bật của Cục Tần số Vô tuyến điện trong giai đoạn 2011-2015

(16/07/2015)
Cục Tần số Vô tuyến điện là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập từ năm 1993. Cục có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước, đồng thời là thường trực của Ủy ban Tần số vô tuyến điện.