Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/11/2019

VĂN BẢN

Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015

29/06/2015 16:44 CH Xem cỡ chữ

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

Nội dung Dự thảo Báo cáo tải về tại đây.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 07/07/2015 để tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trân trọng./.

Lượt truy cập: 1432

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)