Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/01/2020

Thi đua - Khen thưởng

Thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực

Thi đua cần có mục tiêu cụ thể, thiết thực

(07/12/2015)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả thiết thực

Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả thiết thực

(07/12/2015)
Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015) đạt được nhiều kết quả thiết thực. Từ thực tiễn triển khai phong trào, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2016-2020) đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn.
Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

(24/08/2015)
Ngày 24/8/2015, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng cho các cán bộ đang làm công tác thi đua khen thưởng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Mơ ước của cô nhân viên điểm bưu điện ở vùng sơn cước

Mơ ước của cô nhân viên điểm bưu điện ở vùng sơn cước

(27/07/2015)
Có nhiều sách để cho bọn trẻ đọc, để mang đi… dỗ cho bọn chúng khỏi khóc lúc tiêm phòng; có một máy tính kết nối Internet để tham khảo thông tin có ích giúp cho bà con trong bản là mơ ước giản dị, đáng yêu của một nhân viên điểm Bưu điên Văn hóa xã ở Mù Căng Chải…