Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/07/2019

Thi đua - Khen thưởng

Cục Tần số Vô tuyến điện tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

Cục Tần số Vô tuyến điện tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

(20/05/2015)
Ngày 20/5/2015 tại Hà Nội, Cục Tần số Vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã đến dự và phát biểu.