MIC > Số liệu - báo cáo > Số liệu thống kê > Xuất bản > Số liệu thống kê lĩnh vực In năm 2007

 Số liệu thống kê lĩnh vực In năm 2007 

( 09/08/2010 11:28 SA  )        Xem với cỡ chữ  
 

(Mic.gov.vn) - Nguồn: Cục Xuất bản 


 
 

- Tổng số: 1200 cơ sở in

- Sản lượng trang in năm 2007: 650 tỷ trang (13 x 19cm)

- Doanh thu: 40.091,7 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 2.176,2 tỷ đồng

 
 
 
                                                         

Bình luận

  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
THƯ ĐIỆN TỬ