Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21/02/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

05/08/2019 10:40 SA Xem cỡ chữ

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 390

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)