Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 27/05/2018

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Danh sách các doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quý IV năm 2017 và quý I năm 2018

Cục Viễn thông

Lượt truy cập: 145

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)