Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/05/2019

Lĩnh vực Viễn thông

Công bố nội dung Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(22/12/2016)

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 737/GP-CVT do Cục trưởng Cục viễn thông Nguyễn Đức Trung đã ký ngày 09 tháng 12 năm 2016.