Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/07/2019

Số hóa truyền hình mặt đất

Tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

(18/07/2019)

 Ngày 15/7/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 2293/BTTTT-CTS về việc tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam.

(02/07/2019)

Ngày 1/7/2019, Cục Tần số Vô tuyến điện đã có công văn số 2384/CTS-CSQH về việc điều chỉnh nội dung nhắn tin thông báo số hóa truyền hình mặt đất đến các thuê bao di động tại tỉnh Quảng Nam.

Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

Điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam

(01/07/2019)

Ngày 28/6/2019 vừa qua, Bộ TT&TT đã có công văn số 2085/BTTTT-CTS về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh THTT mặt đất tại tỉnh Quảng Nam.