Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/06/2018

Số hóa truyền hình mặt đất

Xem xét không kinh doanh đầu thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T

Xem xét không kinh doanh đầu thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T

(03/03/2014)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vừa có kết luận về việc sản xuất đầu thu truyền hình số mặt đất phục vụ triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất. Theo đó, Bộ trưởng nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về việc cần thiết định hướng thị trường chuyển sang tiêu chuẩn DVB-T2, cần có quy định về việc không kinh doanh các đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) chuẩn DVB-T trên thị trường vào một thời điểm nhất định. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xem xét ban hành văn bản quy định về việc không được kinh doanh các đầu thu STB chuẩn DVB-T trên thị trường và tuyên truyền tới các doanh nghiệp không được kinh doanh các đầu thu STB chuẩn DVB-T.
Tháng 6/2014 chốt phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất khu vực

Tháng 6/2014 chốt phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất khu vực

(26/02/2014)
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son – Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vừa giao Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ TT&TT làm việc với các tỉnh, thành phố về phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng (TDPS) truyền hình số mặt đất tại 2 khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ. Đến tháng 6/2014, nếu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương không có phương án cụ thể nào, Ban Chỉ đạo sẽ giao cho doanh nghiệp TDPS toàn quốc phát sóng chính thức tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương.
Đã chọn được biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam

Đã chọn được biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam

(14/02/2014)
Tại phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình tại Việt Nam diễn ra chiều nay 14/2/2014, tại Hà Nội, các thành viên của Ban chỉ đạo đã thống nhất chọn biểu trưng cách điệu từ đôi mắt (tác phẩm dự thi của tác giả Ngô Thúy Quỳnh, Hà Nội) làm biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam.