Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22/04/2018

Số hóa truyền hình mặt đất

Hôm nay, 1/4, tivi trên 32 inch bắt buộc phải tích hợp tính năng thu truyền hình số chuẩn DVB-T2/MPEG4

Hôm nay, 1/4, tivi trên 32 inch bắt buộc phải tích hợp tính năng thu truyền hình số chuẩn DVB-T2/MPEG4

(01/04/2014)
Quy định này áp dụng với cả tivi nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam trên 32 inch.