Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/06/2018

Số hóa truyền hình mặt đất

Số hóa truyền hình: Đã thành lập được DN truyền dẫn phát sóng Nam Bộ

Số hóa truyền hình: Đã thành lập được DN truyền dẫn phát sóng Nam Bộ

(04/11/2014)
Dù phải rất khó khăn mới thành lập được, nhưng giờ đây, doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng khu vực Nam Bộ lại đang cho thấy sự quyết liệt và nhanh nhạy trong khâu triển khai hoạt động thực tế.
Cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

Cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài

(04/11/2014)
Một trong những nhiệm vụ mà Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 đặt ra là trong giai đoạn 2017 - 2020 hằng năm cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trên nền tảng OTT TV và mobile TV.
Quản lý kinh phí tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

Quản lý kinh phí tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

(04/11/2014)
Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.
SCTV cung cấp và lắp đặt hơn 300.000 thiết bị thu kỹ thuật số tại Hà Nội

SCTV cung cấp và lắp đặt hơn 300.000 thiết bị thu kỹ thuật số tại Hà Nội

(04/11/2014)
Sau một thời gian tập trung mọi nguồn lực, ngày 31/10/2014, SCTV đã chấm dứt truyền dẫn tín hiệu truyền hình analog vào mạng viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, không gây xáo trộn, ảnh hưởng tới khách hàng đang thuê bao.