Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 30/04/2017

Số hóa truyền hình mặt đất

Các tỉnh phải lên sóng kênh truyền hình số trước ngày 30/5/2017

Các tỉnh phải lên sóng kênh truyền hình số trước ngày 30/5/2017

(24/02/2017)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm yêu cầu các tỉnh phải chủ động và chịu trách nhiệm về giải pháp phát sóng kênh truyền hình thiết yếu của địa phương lên hạ tầng truyền hình số DVB-T2 trước ngày 30/5/2017, để chuẩn bị tắt sóng truyền hình analog vào 1/7/2017.

Số hóa truyền hình: Các đài địa phương nên chọn nhà phát sóng nào?

Số hóa truyền hình: Các đài địa phương nên chọn nhà phát sóng nào?

(22/02/2017)

Các đài truyền hình địa phương cần tính tới giải pháp lâu dài khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng. Theo quy hoạch, chỉ có các nhà phát sóng khu vực là được cấp đủ tần số để cung cấp dịch vụ cho các đài địa phương, kể cả khi các đài có nhu cầu phát sóng cả hai chuẩn SD và HD.

Cân nhắc cho doanh nghiệp phát sóng khu vực mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ

Cân nhắc cho doanh nghiệp phát sóng khu vực mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ

(20/02/2017)

Hiện có nhiều ý kiến đề nghị Bộ TT&TT xem xét mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình khu vực, vì giới hạn về khu vực được cung cấp dịch vụ tạo khó khăn cho các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh.

Chi hỗ trợ đầu thu truyền hình cho người nghèo cần tăng thêm hơn 400 tỷ đồng

Chi hỗ trợ đầu thu truyền hình cho người nghèo cần tăng thêm hơn 400 tỷ đồng

(16/02/2017)

Do số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều lớn hơn nhiều so với theo tiêu chuẩn cũ nên số lượng hộ cần hỗ trợ đầu thu lên đến hơn 3,5 triệu, tổng kinh phí ước tính 2.149 tỷ đồng, cao hơn mức được duyệt là hơn 439 tỷ đồng.