Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26/02/2017

Số hóa truyền hình mặt đất

Đã tắt sóng truyền hình tương tự tại 8 tỉnh thuộc giai đoạn 2

Đã tắt sóng truyền hình tương tự tại 8 tỉnh thuộc giai đoạn 2

(30/12/2016)

Đúng 0h00 ngày 30/12/2016, truyền hình tương tự ở 8 tỉnh thuộc giai đoạn 2 của Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Bình Dương đã chính thức tắt sóng.