Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 17/09/2019

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Xem cỡ chữ

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre. 
Tên viết tắt: NEAC. 
 
 
Địa chỉ: Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 101)
 
Giám đốc:
Ông Lã Hoàng Trung
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 102)
Email: lhtrung@mic.gov.vn
 
Phó giám đốc
- Ông Phạm Quang Hiếu
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 103)
- Ông Phạm Quốc Hoàn
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 105)
- Ông Đặng Đình Trường (ext: 106)
Điện thoại: 024.36882333
Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Hà
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 108)
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Thu
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 109)

Phòng Hạ tầng xác thực điện tử
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Quang Tú
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 114)
 
Phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế 
Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Minh Đạt
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 117)
 
Phòng Thẩm định và pháp chế
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Duy
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 120)
 
Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ
Phó Trưởng phòng: Bà Phùng Thị Anh
Điện thoại: 024.36882333 (ext: 111)
 
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.
 

Lượt truy cập: 9876

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả