Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20/09/2019

Cục An toàn thông tin

Xem cỡ chữ

Cục An toàn thông tin là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin.
 
Cục An toàn thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436684 - 024.32096789
Fax: 024.39436684

Email: vanthucattt@mic.gov.vn
 
Lãnh đạo Cục
 
Cục trưởng: Ông Nguyễn Huy Dũng
Điện thoại: Số máy lẻ 802
Email: nhdung@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
 
Ông Hoàng Minh Tiến
Điện thoại: Số máy lẻ 803
Email: hmtien@mic.gov.vn
 
Ông Đỗ Công Anh
Email: dcanh@mic.gov.vn
 

Khối đơn vị tham mưu
 
Văn phòng
Điện thoại: Số máy lẻ 800
 
Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại: Số máy lẻ 818
Email: ntt_huong@mic.gov.vn
 

Phòng Kế hoạch – Tài chính
Điện thoại: Số máy lẻ 813
 
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đăng Khoa
Email: tdkhoa@mic.gov.vn
Điện thoại: Số máy lẻ 816
 
 
Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế
Điện thoại: Số máy lẻ 815
 
Phó Trưởng phòng phụ trách: Bà Đỗ Hải Anh
Email: dhanh@mic.gov.vn
Điện thoại: Số máy lẻ 806
 
 
Phòng Cấp phép
Điện thoại: Số máy lẻ 817
 
Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Viết Thắng
Email: hvthang@mic.gov.vn
Điện thoại: Số máy lẻ 807
 
 
Phòng Thẩm định và Quản lý giám sát
Điện thoại: Số máy lẻ 812
 
Phụ trách phòng: Ông Trần Mạnh Thắng
Điện thoại: Số máy lẻ 810
 
 
Khối đơn vị sự nghiệp
 
Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông tin
 
Điện thoại: Số máy lẻ 819, 820.821​
 
 
Cục An toàn thông tin có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1439/QĐ-BTTTT ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin.

 

Lượt truy cập: 17922

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức , viên chức Cục An toàn thông tin không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả