Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 14/11/2018

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Xem cỡ chữ

ThutruongTruongMinhTuan-20160325.jpg

 Họ và tên: Trương Minh Tuấn

 Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

 Sinh ngày: 23/09/1960

 Quê quán: Đồng Hới – Quảng Bình

 Dân tộc: Kinh

 Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du - Hà Nội

 Điện thoại cơ quan: (024). 39432897

 E-mail: truongminhtuan@mic.gov.vn

 

 

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Báo chí; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua - khen thưởng, Lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành tiết kiệm và các công tác khác do Chính phủ giao.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 10847

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)