Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22/09/2019

Vụ Hợp tác quốc tế

Xem cỡ chữ

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về quan hệ đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 2)
Điện thoại: 024.39430204; Fax: 024.38226590
 
Vụ trưởng:
Ông Phan Thảo Nguyên
ĐT: 024. 39433079
 
Phó Vụ trưởng: 
- Ông Triệu Minh Long
ĐT: 024 39449849  
-Bà Trần Thanh Hà
ĐT: 024 39436909
-Ông Hoàng Anh Tú
ĐT: 024.39445898
 
Chuyên viên hợp tác song phương:
ĐT: 024.38226622- 024.38228383
 
Chuyên viên hợp tác đa phương:
ĐT: 024.38229377 - 024.39449804
  
Vụ Hợp tác quốc tế có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 964/QĐ-BTTTT ngày 11/07/2014 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

 

Lượt truy cập: 10305

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Vụ Hợp tác quốc tế " không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả