Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 21/09/2019

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

Xem cỡ chữ

ThutruongHVBAO.jpg

Họ và tên: Hoàng Vĩnh Bảo

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 15/5/1961

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 

Email: hvbao@mic.gov.vn

 

 

-    Phụ trách các lĩnh vực: Báo chí; Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở.

-    Quản lý hoạt động thông tin báo chí, xuất bản của Bộ.

-    Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Thông tin cơ sở; Báo VietNamNet; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Lượt truy cập: 13407

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)